سند راهبردی کالیبراسیون

مقدمه

اندازه گیری بخش مهمی از فرآیند ساخت و توسعه محصولات می باشد. اندازه گیری برای تولید و توسعه استانداردها، ارتباط سالم بین خریدار و فروشنده و نیز اطمینان از مطابقت محصول نهایی با استانداردهای مربوطه الزامی می باشد. آزمایشگاه کالیبراسیون وظیفه تعیین دقت و خطای اندازه گیری و ردیابی آن تا استانداردهای اولیه که مورد توافق بین المللی می باشند را بر عهده دارند. هر دستگاه ويژگي هاي فني و ويژگي هاي اندازه شناختي خود را دارد. با توجه به اينكه دستيابي به كيفيت برتر از طريق انجام آزمون ها و اندازه گيري هاي مطمئن ارزيابي مي گردد، اين بحث مطرح مي شود كه اندازه گيري مطمئن چگونه قابل اندازه گيري مي باشد؟
آيا نو بودن تجهيزات يا استفاده از تكنولوژي جديد دستگاهي، مي تواند منجر به اندازه گيري مطمئن شود؟
پاسخ اينست كه تنها كاليبراسيون صحيح و دوره اي به نتايج خروجي دستگاه ها كيفيت مي بخشد. با انجام كاليبراسيون به دنبال يافتن ويژگي هاي اندازه شناختي دستگاه هستيم تا در صورت نياز اصلاحات لازم را انجام دهيم. اغلب استانداردهاي مديريت كيفيت در بخش الزامات فني ، از كاليبراسيون تجهيزات نام برده و آنرا الزام آور دانسته اند

اهداف اصلي كاليبراسيون

الف) اطمينان از قرائت هايي كه از دستگاه صورت مي گيرد
ب) تعيين درستي مقادير خوانده شده از دستگاه
پ) استقرار قابليت رديابي دستگاه به استانداردهاي مرجع

هدف نهايي كاليبراسيون

الف) به دست آوردن نتايج درست و صحيح در اندازه گيري
ب) کاهش هزينه ها و دوباره کاري ها
پ) بهره وري بيشتر
ت) جوابگويي در دعاوي حقيقي و حقوقي
ث) يکي از الزامات اخذ گواهي هاي استانداردهاي مديريت
ج)جلوگيري از تضييع حقوق مصرف کننده و توليد کننده
چ) تعيين خطای تجهیزات

چشم انداز شرکت

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اذعان به نقش و مسئولیت خود در قبال جامعه تمامی تلاش و اهتمام خود را در جهت ارتقاء فرآیند های کنترل کیفی سازه ها و فعالیت های عمرانی بکار خواهد گرفت و با همت و کوشش تمامی پرسنل خود سعی در تحقق موارد ذیل خواهد داشت:
الف) ایجاد تعامل اثر بخش با کلیه ذینفعان با هدف شناساندن جایگاه و نقش آزمایشگاه در نظام کنترل کیفیت ساز های عمرانی و تثبیت جایگاه آن بعنوان آزمایشگاه مرجع
ب) توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی با هدف تدوین و یا اصلاح معیار ها و استانداردهای ملی و معرفی فن آوریها و تکنولوژیهای جدید و عملیاتی نمودن آنها در حوزه خدمات آزمایشگاه های کنترل کیفیت سازه های عمرانی
پ) آماده سازی زیر ساخت های لازم به منظور مرجع رسیدگی به دعاوی حوزه آزمایشگاه های کنترل کیفیت سازه های عمرانی در کشور
ت) آماده سازی زیر ساخت های لازم بعنوان مرجع تشخیص صلاحیت ،صدور پروانه و نظارت و ارزیابی بر عملکردآزمایشگاه های فعال و یا در شرف تاسیس
ث) برقراری تعامل سازنده و اثربخش با شرکت های فعال در حوزه خدمات کنترل کیفیت سازه های عمرانی با هدف ارتقاء سطح توانمندیهای متقابل
ج) توسعه برنامه های آموزشی وتوانمند سازی پرسنل شرکت و فعالان صنعت کنترل کیفیت سازه های عمرانی با دیدگاه حاکمیتی
چ) بهبود و ارتقاء وضعیت موجود از نظر کیفی و کمی و حرکت در مسیر بهره وری و تعالی سازمانی

وظایف و ماموریت های ما

الف) ارائه خدمات با کیفیت و خاص کالیبراسیون به منظور افزایش سطح کیفی پروژه های عمرانی کشور و به عنوان یکی از بازوی اجرایی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در نظارت بر آزمایشگاه های بخش خصوصی از نظر ارزیابی سطح کیفی عملکرد و مطلوب بودن تجهیزات مورد استفاده آنها و همچنين ارتقاي سطح آگاهی، آموزش و بسترسازي توسعه بازار کالیبراسیون، نقش محوري خود را به نحو مؤثر در صيانت از منابع ملي، حفظ محيط زيست، ارتقاي کیفیت سازه ها، رفاه اجتماعي و خود اتكايي براي توسعه پايدار كشور ايفاء ميكند
ب) سياست گذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت، تدوين ضوابط و مقررات مرتبط و ايجاد فضاي مناسب براي حضور مؤثر آزمایشگاه‌های کالیبراسیون غير دولتي و ساير نقش آفرينان حوزه خدمات کالیبراسیون، در راستاي تحقق چشم انداز كشور و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخص هاي ملي و بين المللي، حقوق و رضايت ذينفعان، به ويژه مردم
پ) آزمایشگاه کالیبراسیون با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و روش هاي پيشرفته مديريت و همچنين توسعه فناوري هاي نوين، توسعه و ارتقاي بهره وري و كيفيت ارائه خدمات کالیبراسیون در سطح شرکت گسترش مي دهد
ت) آزمایشگاه کالیبراسیون رشد پايدار خدمات کالیبراسیون را در بخش کنترل کیفی و آزمون های خاک،بتن و آسفالت كشور با ارتقاي بهره وري و مشاركت منابع انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه خود محقق مي سازد

چشم انداز ما

آزمایشگاه کالیبراسیون در افق چشم انداز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، واحدی است بالنده كه با برخورداري از
مديريت دانش محور،
منابع انساني كارآمد،
ساختاري فراگير و اثربخش،
ظرفيت هاي غني نرم افزاري و سخت افزاري خود اتكاء،
به گونه اي عمل مي‌كند تا در کشور بعنوان آزمایشگاهی پيشرو شناخته شده و نيز به عنوان آزمایشگاه مرجعی در خدمات کالیبراسیون متناسب با ظرفيت هاي ملي در منطقه تثبيت شود

ارزش های ما

الف) خدمت رساني بي وقفه، روان، سهل، مؤثر و متواضعانه به مردم
ب) رعايت ارزش هاي اخلاقي و حرفه اي
پ) حفظ حقوق و كرامت انساني
ت) پايبندي به نظم، انضباط و قانون
ث) گردش شفاف اطلاعات، پاسخ گويي مسئولانه، تعامل سازنده با جامعه و ارتقاي سطح اعتماد عمومي
ج) رعايت الزامات حرفه ای و حفظ حقوق جامعه حال و آينده
چ) اعتلاي سلامت كاري، رعايت عدالت و هم افزايي در تعامل با نقش آفرينان
ح) مشاركت كاركنان، آموزش و رشد مستمر حرفه اي آنان
خ) اهتمام به خود باوري، خلاقيت و نوآوري
د) احترام به مالكيت مادي و معنوي و افزايش مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي مردمي

اهداف راهبردی ما

با توجه به اینکه آزمایشگاه کالیبراسیون در نقش یک آزمایشگاه مرجع به عنوان یک بازوی اجرایی و نظارتی وزارت راه و شهر سازی و سازمان استاندارد، با هدف ارتقاء کیفیت کلیه فعالیت ها و پروژه های عمرانی با رویکرد حفظ ارزشهای زیست محیطی و توسعه اهداف راهبردی کشور ،حضور دارد اهداف راهبردی زیر را اعلام می نماید:
الف) ارتقاء جایگاه واحد كنترل تسهيلات،تجهيزات آزمايشگاهي و كاليبراسيون به مرجعی حاکمیتی و نظارتی
ب) ارتقاء سطح کیفی خدمات

استراتژی ما

با توجه به سند چشم انداز شرکت و بر اساس رویکردهای کلی مدیران ارشد شرکت و توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها، استراتژی های ما به شرح زیر اعلام می شود:
الف) تامین و استفاده بهینه از منابع و تجهیزات مورد نیاز و توسعه زیر ساخت ها
ب) استاندارد سازی فرایندها، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و امور پرسنلی
پ) توسعه و بهبود فعالیتهای کالیبراسیون در سطح شرکت

آشنایی با آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال 1334برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم  جهت تحقیق و مطالعه خاکهای ایران در ساخت راههای اصلی  با عنوان آزمایشگاه خاک شناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود و با توجه به توسعه فعالیت های عمرانی کشور و ضرورت وجود نظام کنترل و کیفیت در سازه های عمرانی، این شرکت در سال 1363  با عنوان شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به وزارت راه و شهرسازی  منتقل گردید. این شرکت هم اکنون بصورت یک شرکت دولتی و با قدمتی 60 ساله در امور کنترل کیفیت سازه های عمرانی، مطالعه خواص فیزیکی  و شیمیایی و مکانیکی  خاک ها و مصالح ساختمانی و ژئوتکنیک در قالب یک سازمان مرکزی و 31 مدیریت استانی و با برخورداری از 2500 نیروی انسانی و تجهیزات و فن آوری های نوین فعالیت خود را تداوم بخشیده است.

 

مدیریت كنترل تسهيلات،تجهيزات آزمايشگاهي و كاليبراسيون

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی با هدف کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی، بخصوص تجهیزات موجود در آزمایشگاه های کنترل کیفی مستقر در پروژه های عمرانی سراسر کشور و اطمینان از صحت نتایج آزمایشات ارائه شده با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و دستگاههای مدرن و اخذ مجوز رسمی از سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI در بهمن ماه 1390 به جامعه آزمایشگاه های کالیبراسیون معرفی شد. هدف اصلی از تاسیس آزمایشگاه کالیبراسیون به عنوان یکی از بخش های کاملا تخصصی در مجموعه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پاسخگویی به نیازهای مشتریان درون و برون سازمانی در حیطه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی پروژه های مرتبط در حوزه وزارت راه و شهرسازی می باشد. این آزمایشگاه در زمینه خدمات کالیبراسیون در کمیت های مختلف شامل نیرو، دما، جرم، حجم، ابعاد، فشار، کمیت های شیمیایی و لودرینگ به ارائه خدمات می پردازد. کالیبراسیون تجهیزات در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بر اساس دستورالعمل های کاری استاندارد که مطابق با استانداردهای منطقه ای، ملی و یا بین المللی و منطبق با ضوابط و رویه های مدون سیستم مدیریت کیفیت خود انجام می پذیرد.

 

بالا