کالیبراسیون انواع گیج های پنوماتیک از فشار خلا تا 700 بار
بهره گیری از بهترین و دقیق ترین تجهیزات و ابزار مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون
ارائه خدمات کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری فشار

آزمایشگاه فشار آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی

آزمایشگاه فشار آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی یکی از آزمایشگاه های چندگانه آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است که در زمینه ارائه خدمات متنوع در حوزه کمیت فشار به ارائه خدمات کالیبراسیون می پردازد. این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. خدمات متنوع کالیبراسیون انواع فشارسنج ها و تجهیزات اندازه گیری فشار در آزمایشگاه فشار ارائه می شود.  در زمینه خدمات فنی و مهندسی در شرکت سهامی آزمایشگاه فنی  و مکانیک خاک برخی از تجهیزات و دستگاه ها دارای سیستم های اندازه گیری یا نشاندهی فشار هستند نظیر دستگاه های سه محوری خاک، دستگاه اتوکلاو سیمان و .... در این دسته از دستگاه ها شرایط کنترل شده فشاری برای انجام آزمون مورد نظر باید فراهم شود. از سوی دیگر برخی از دستگاه ها نیازمند ایجاد شرایط خلا و فشار منفی می باشند که کنترل و نشاندهی آنها با استفاده از گیج های فشار مناسب صورت می پذیرد که باید به شکل ادواری مورد واسنجی قرار گیرند. این خدمات در دو بخش ارائه می شود. تجهیزاتی که امکان جداسازی بخش نشاندهی فشار وجود نداشته باشد در محل و سایر گیج های فشار قابل حمل و جداشنی در محل آزمایشگاه فشار قابلیت واسنجی دارند. خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه فشار به شرح زیر می باشد:

 

کمیت- سنجه مادی- دستگاه اندازه­ گیری

گستره

بهترین توان اندازه ­گیری ±

فشار سنج با اجزای کشسان

نیوماتیک

0 - 20 bar

0.05 % RDG

هیدرولیک

up to 700 bar

0.01 % RDG

خلاء سنج

منفی 0.8 - 0 bar

0.08 % FS

 

 

بالا