کالیبراسیون انواع هدایت سنج، پی اچ متر های آزمایشگاهی و انواع
بهره گیری از بهترین و دقیق ترین تجهیزات و ابزار و مواد شیمیایی مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون
دقت و صحت ارئه خدمات در کنار تجربه و سابقه ای طولانی
بهره گیری از کارشناسان متخصص و با تجربه در ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون
No data available.

 

آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی

آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی یکی از آزمایشگاه های چندگانه آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است که در زمینه ارائه خدمات متنوع در حوزه کمیت های شیمیایی به ارائه خدمات کالیبراسیون می پردازد. این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. خدمات متنوع کالیبراسیون انواع پی اچ مترها، هدایت سنج ها و هیدرومترهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه شیمی ارائه می شود.  در زمینه خدمات فنی و مهندسی در شرکت سهامی آزمایشگاه فنی  و مکانیک خاک به خصوص در آزمایشگاه های شیمی و فیزیک دستگاه های اندازه گیری pH انواع محلول های آزمایشگاهی نظیر خاک، آب، افزودنی های شیمیایی از این دستگاه استفاده می شود. از سوی دیگر هدایت سنج ها یا کنداکتورمترهای آزمایشگاهی در کنترل و اندازه گیری هدایت الکتریکی محلول های آبی مورد استفاده قرار می گیرد. هیدرومترهای آزمایشگاهی هم در بسیاری از آزمون های متنوع در مجموعه آزمون های مکانیک خاک مورد استفاده قرار می گیرند. این دسته از تجهیزات پس از ارسال به محل آزمایشگاه شیمی مورد واسنجی واقع می شوند. خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه شیمی به شرح زیر می باشد:

 

  

کمیت- سنجه مادی- دستگاه اندازه­ گیری  گستره  بهترین توان اندازه ­گیری ± 
هیدرومتر  0.60 - 1.86 g/cm3  0.0007 g/cm3 
هدایت سنج up to 100 µS/cm 1.15% RDG
100 - 2000 µS/cm 1.73 % RDG
2000 - 20000 µS/cm 1.73 % RDG
متر pH up to 14 0.01 pH
منفی 400 - مثبت 400 mV 0.01 mV

 

 

 

بالا