نقشه مراکز تابعه آزمایشگاه کالیبراسیون

مراکز تابعه آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی در راستای سیاست های کلان و ماموریت های سازمانی محول شده خویش توسعه خدمات کالیبراسیون را از سال 1393 در دستور کار خود قرار داده است. گستردگی جغرافیایی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از جمله نقاط مثبتی می باشد که موجب شد تا هدف گذاری در این زمینه با سرعت زیادی محقق شود. در این راستا آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یازده مرکز خدمات دهی کالیبراسیون (استان های به رنگ سبز) را در سطح کشور با توجه به نیازهای استانی و مناطق همجوار و همچنین بر اساس پروژه های ملی فعال راه اندازی نموده است. در صورت نیاز به اخذ خدمات کالیبراسیون از طریق واحد های تابعه کافیست با آزمایشگاه مربوطه تماس حاصل نمایید.

بالا