کالیبراسیون انواع گیج های برو نرو، دنده اژدری و ... با دقیق ترین دستگاه ULM
بهره گیری از بهترین و دقیق ترین تجهیزات و ابزار مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون
ارائه خدمات کالیبراسیون انواع الک و خط کش و تجهیزات ابعادی با بهره گیری از دستگاه VMS
بهره گیری از کارشناسان متخصص و با تجربه در ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون

آزمایشگاه ابعاد آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی

آزمایشگاه ابعاد آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی یکی از آزمایشگاه های چندگانه آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است که در زمینه ارائه خدمات متنوع در حوزه کمیت ابعاد به ارائه خدمات کالیبراسیون می پردازد. این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. خدمات متنوع کالیبراسیون انواع الک ها، ساعت های اندازه گیری (Dial Indicator Guage)، خط کش ها، مترها، قالب ها، کولیس ها، میکرومترها و ... در آزمایشگاه ابعاد ارائه می شود.  در زمینه خدمات فنی و مهندسی در شرکت سهامی آزمایشگاه فنی  و مکانیک خاک الک ها جزو ابتدایی ترین تجهیزات آزمون می باشند که با کمک آنها خاک یا مصالح مورد طبقه بندی واقع می شود. از سوی دیگر خط کش ها و مترها، کولیس ها جزو ابزارهای ابتدایی در بسیاری از آزمون های فنی و مهندسی هستند. بسیاری از خدمات ارائه شده در آزمایشگاه ابعاد در محل این آزمایشگاه ارائه می شود زیرا نیازمند شرایط کنترل شده دمایی می باشند. از سوی دیگر برخی از لوازم و ابزارآلات نیازمند تصدیق (Verification) می باشند تا اطمینان حاصل شود که شرایط مندرج در استاندارد را دارا می باشند. این دسته از تجهیزات در صورت قابل حمل بودن در محل آزمایشگاه ابعاد می توانند مورد تصدیق واقع شوند. خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه ابعاد به شرح زیر می باشد:

 

 

کمیت- سنجه مادی- دستگاه اندازه ­گیری

گستره

بهترین توان اندازه­ گیری ±

كوليس خارج­ سنج

up to 100 mm

(0.019+0.02 L) µm, L in mm

100 - 1000 mm

(0.019+0.03 L) µm, L in mm

كوليس داخل سنج

up to 100 mm

(0.05+0.02 L) µm, L in mm

100 - 600 mm

(0. 28+0.02 L) µm, L in mm

كوليس عمق سنج

up to 100 mm

(0.89+0.012 L) µm, L in mm

100 - 500 mm

(0.33+0.019 L) µm, L in mm

میکرو متر خارج­ سنج

up to 100 mm

(0.02+0.02 L) µm, L in mm

100 - 500 mm

(0.02+0.03 L) µm, L in mm

میکرو متر داخل سنج

up to 100 mm

(0.05+0.02 L) µm, L in mm

100 - 600 mm

(0. 28+0.02 L) µm, L in mm

میکرو متر عمق سنج

up to 100 mm

(0.89+0.012 L) µm, L in mm

100 - 500 mm

(0.33+0.019 L) µm،L in mm

ساعت

اندیکاتور

up to 100 mm

(0.7+0.001 L) µm, L in mm

اهرمی

up to 1.6 mm

ارتفاع سنج

up to 100 mm

(0.9+0.01 L) µm, L in mm

100-1000 mm

(0.26+0.02 L) µm, L in mm

VMS اندازه گيري با دستگاه

X: up to 300 mm

Y: up to 200 mm

(4.68+0.011 L) µm, L in mm

اندازه گيري با کولیس

up to 300 mm

(12.92+0.007 L) µm, L in mm

الك هاي آزمايشگاهي

up to 125 mm

(4.68+0.011 L) µm, L in mm

فيلر

up to 3 mm

(0.7+0.001 L) µm, L in mm

مولتی سنسور اندازه گيري با دستگاه

X: up to 300 mm

Y: up to 200 mm

Z: up to 200 mm

(4.68+0.011 L) µm, L in mm

گونیا

تختی و مستقیمی

up to 400 mm

1 µm

تعامد

1.3 µm

توازی

4.7 µm

 

 

بالا