کالیبراسیون انواع ماشین های اعمال نیرو تا ظرفیت 300 فشاری و 75 تن کششی
کالیبراسیون دورسنجی
ارائه خدمات کالیبراسیون سرعت سنجی ماشین های اعمال نیرو
ارائه خدمات کالیبراسیون انواع لودسل تا ظرفیت 300 تن

آزمایشگاه نیرو آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی

فعالیت های آزمایشگاه نیرو در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به فعالیت های اولیه شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی بر میگردد و قبل از تاسیس آزمایشگاه کالیبراسیون، کالیبراسیون انواع ماشین های اعمال نیرو در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام می شد. در حال حاضر آزمایشگاه نیرو یکی از آزمایشگاه های چندگانه آزمایشگاه کالیبراسیون می باشد که خدمات متنوعی را در حوزه نیرو ارائه می دهد. مهمترین بخش از فعالیت های این آزمایشگاه بر روی خدمات کالیبراسیون انواع ماشین های اعمال نیرو به شکل فشاری یا کششی متمرکز است. هم اکنون با توجه به تایید صلاحیت های انجام شده خدمات ماشین های اعمال نیروی فشاری تا حد 300 تن و ماشین های اعمال نیروی کششی تا حد 75 تن در مجموعه آزمایشگاه نیرو قابل ارائه می باشد. فهرست خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 

کمیت- سنجه مادی- دستگاه اندازه ­گیری گستره بهترین توان اندازه­گیری ±
دستگاه آزمون کشش مواد در حالت کششی up to 100 kgf 0.001 % RDG
100 kg to 1t 0.06 % RDG
1 - 20 t 0.3 % RDG
20 - 75 t 0.1 % RDG
دستگاه آزمون کشش مواد در حالت فشاری up  to 5 t 0.06 % RDG
5 to 20 t 0.09 % RDG
20  - 100 t 0.1 % RDG
100 - 300 t 0.08 % RDG
لودسل‌ها در حالت فشاری up to 1t 0.05 % RDG
1  - 5 t 0.05 % RDG
5 - 20 t 0.08 % RDG
20 - 100 t 0.1 % RDG
100 - 300 t 0.07 % RDG
دستگاه آزمون کشش مواد (جابجايی) up to 300 mm  (61+0.0012 L) میکرومتر (طول حسب میلیمتر)
دستگاه آزمون کشش مواد (سرعت) up to 2500 mm/min 0.5% RDG

 

کمیت- سنجه مادی- دستگاه اندازه ­گیری گستره بهترین توان اندازه­ گیری ±
اندازه‌گیری دور up to 1000 rpm 0.1 rpm
1000 - 90000 rpm 1 rpm
دورسنج تماسی up to 6000 rpm 1 rpm
نوری up to 30000 rpm 1 rpm

 

 

نکات لازم:

قبل از اعلام درخواست خدمات کالیبراسیون در خصوص انواع جکها و ماشین های اعمال نیرو ضروری است تا از عملکرد عادی و مناسب تجهیزات اطمینان حاصل شود. بعلاوه لازم است از عدم روغن ریزی و نشتی روغن، دسترسی به تنظیمات داخلی و منو کالیبراسیون دستگاه و رمز ورود لازم مطابق با دفترچه راهنما کاربری دستگاه اطمینان حاصل شود.

 

خدمات مهم دیگر قابل ارائه در این آزمایشگاه کالیبراسیون انواع لودسل ها و رینگ های اعمال نیرو می باشد. با توجه به مجوز های صادره، این آزمایشگاه قابلیت کالیبراسیون لودسل های نیرو در حالت فشاری تا ظرفیت 300 تن را داراست. بدین منظور برای کالیبراسیون لودسل های فشاری از ماشین اعمال نیروی فشاری با ظرفیت 5000 کیلو نیوتن استفاده می شود که از دقت و صحت بسیار مناسبی در این زمینه برخوردار است.  به منظور پوشش مناسب گستره کاری تایید صلاحیت شده سری مناسبی از لودسل ها با کلاس مناسب در اختیار آزمایشگاه نیرو می باشد تا بتواند خدمات دهی مطلوبی را در این خصوص داشته باشد.

 

یکی دیگر از خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه نیرو کالیبراسیون انواع تجهیزاتی که از نظر دورسنجی لازم است مورد کالیبراسیون واقع شوند. در این زمینه این آزمایشگاه می تواند دور سنجی تجهیزات را در حالت تماسی تا 6000 دور در دقیقه و در حالت نوری تا 90000 دور در دقیقه انجام دهد. بعلاوه کالیبراسیون دورسنج ها هم از خدمات دیگری است که در این آزمایشگاه قابل ارائه است.

 

سرعت سنجی در ماشین های اعمال نیرو نظیر جک ها با توجه به الزامات و شرایط استاندارهای کاری در زمینه خدمات فنی و مهندسی همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. کالیبراسیون سرعت بارگذاری جک ها از خدمات دیگر قابل ارائه در آزمایشگاه نیرو می باشد. با استفاده از تجهیزات مناسب موجود این خدمات با دقت بسیار مناسب به مشتریان عزیز قابل ارائه می باشد.

بالا