" یا مقلب القلوب والابصار ، یا مدبراللیل والنهار ، یا محول الحول والاحول ، حوّل حالنا الی احسن الحال "


" ای دگرگون کننده قلبها و دیده ها ، ای تدبیر كننده شب و روز ، ای متحول کننده حال و احوال ، حال ما را به بهترین حالت دگرگون ساز . »

 

صدای پای بهار ، خواب و خیال خزان را بر می آشوبد و بوی بیداری و حرکت بهار ، عالم را فرا می گیرد . نسيم از خواب بر می خيزد . خاک ، تکان می خورد و آزادی جان تازه ای می گیرد . نبض باغچه می تپد و درختان به تولدی دوباره فرا خوانده می شوند . زمین ، بار سنگین خویش را وا می نهد و آسمان ، خورشید درخشانش را ارزانی زمین می کند و بهار می آید . خوب که می نگری ، در می یابی جنبش و حیات دوباره طبیعت ، از طراحی عظيم و هنرمندانه اي ، حكايت مي كند . گویی جهان آفرینش ، چون کتابی گشوده ، به هر زبانی سخن می گوید.


نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 
که بسی گل بدمد باز و تو در گِل باشی 
در چمن، هر ورقی، دفتر حالی دگر است 
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

 

بهار ، تداعی سخاوت آسمان ، تبسم گل ها ، هیاهوی پرندگان ، رویش ، زیبایی و جوانی است . بهار فصل دگرگونی است . طبیعت خزان شده به ناگاه به امر خداوند سر از خاک بر می آورد و زنده و با طراوت می شود . بهار همیشه زیبا ست و هرچیز در بهار زیباتر، با بهار می توان حرف زد، با بهار می توان دوست شد، می توان به مهمانی بهار رفت و بهار را می توان به مهمانی قلب خویش دعوت کرد، می توان بهار را در ایوان خانه  مان دید و از همانجا با او سخن گفت، با بهار می توان راه رفت،  و از بهار می توان انتظار داشت، به بهار می توان امید بست و در بهار می توان با تمام گلها آشنا شد و میزبانی شان را در تمامی باغ ها تماشا کرد. 

 

روزهای بهاری پیش روی تان به نیکبختی و خوشی

 

بالا