کالیبراسیون بازتاب سنج خط‌کشی سطح جاده

هر ساله شاهد بروز تصادفات قابل توجهی در سطح کشور هستیم و این موضوع به حدی مشکل ساز شده است که عامل "سوانح و حوادث رانندگی" در ایران بعد از حمله قلبی به عامل دوم مرگ و میر تبدیل شده است و این در حالی است که در سطح جهانی، این شاخص ششمین عامل مرگ و میر را به خود اختصاص داده است. براساس تحقیقات به عمل آمده، بیش از 25 درصد حجم تردد خودروها، شب‌هنگام صورت می‌پذیرد در حالی که تعداد حوادث و تصادفات خودرویی از ساعات پایانی روز تا ساعات آغازین صبح (6 بعدازظهر الی 6 صبح) بیش از نیمی از کل سوانح رانندگی شبانه‌روز را به خود اختصاص میدهد. با عنایت به اینکه بیش از %10 از خطاهای رانندگی بر اثر دید کافی راننده در شب‌هنگام است، لذا باید در جهت افزایش شعاع دید راننده و بهبود برد روشنایی جاده به دو مقولهء خط‌کشی جاده و میزان بازتابش نور آن و همچنین سیستمهای روشنایی خودرو توجهی اساسی کرد.

بر اساس تاریخچه علائم راهنمایی و رانندگی، قدمت نخستین خط سفید جاده‌ای به سال ۱۹۱۸ و کشور انگلستان باز می‌گردد. همچنین از سال 1911 در ایالت میشیگان ایالات متحده، خط‌کشی بعنوان راهنما در ترافیک شهری و جاده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.

امروزه خط‌ کشی در بیشتر جاده‌ها و معابر جهان شامل کشورهای توسعه یافته با هدف افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها و کاهش خطر تصادف انجام می‌شود. مهمترین فوائد خط‌کشی راه را بصورت زیر می‌توان برشمرد:

 1 -  افزایش ضریب ایمنی عابران پیاده .

2 - جلوگیری از تداخل عابر پیاده – خودرو و بعبارتی کانالیزه نمودن ترافیک شهری .

3 - غلبه بر عدم دید در تاریکی و افزایش قابلیت دید .

4 -  ارائه هشدارها و اطلا عات لازم به رانندگان برای عبور از نقاط تداخل در شبکه معابر و کاهش دهنده سرعت غیر مجاز آنها.

 

بنابراین با توجه به اهمیت وجود خط‌کشی در افزایشی ضریب ایمنی راه، کیفیت خط‌کشی باید کنترل گردد. در کنترل کیفیت خط‌کشی، دو مولفۀ میزان بازتابش خط‌کشی در روز(Qd) و میزان بازتابش خط‌کشی در شب(Rl) بسیار مورد توجه است. بدین منظور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با در اختیار داشتن بیش از پانزده/15 دستگاه از پیشرفته‌ترین تجهیزات بازتاب‌سنج خط‌کشی راه، در کنترل کیفیت خط‌کشی راه، از جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور برخوردار است. جهت بکارگیری این تجهیزات در پروژه‌های مختلف در سطح کشور، کالیبراسیون این تجهیزات و اطمینان از کارکرد صحیح آنها همچون سایر تجهیزات اندازه‌گیری از اهمیت بسزایی برخوردار است. کالیبراسیون تجهیزات بازتاب‌سنج خط‌کشی سطح راه توسط سازنده این تجهیزات(Zehntner)، که بزرگترین و معتبرترین شرکت سازنده این تجهیزات در جهان از کشور سوییس می‌باشد انجام می‌گردد.  با توجه به اهمیت موضوع، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک جهت سرویس دوره ای و کالیبراسیون مجدد این تجهیزات، مکاتباتی را با شرکت سازنده(Zehntner) انجام داد و در نتیجهء این مکاتبات، کالیبراسیون تجهیزات فوق در اردیبهشت ماه سال جاری توسط کارشناسان شرکت سوئیسی Zehntner به همراه بنیانگذار این شرکت آقای Peter Zehntner در محل آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام گردید. این تجهیزات در حال حاضر کالیبره بوده و آماده بهره‌برداری در پروژه‌های مخلتف در سطح کشور می‌باشد.

 

 

گالری تصاویر مربوطه

 

 

 

 

 

بالا