کالیبراسیون انواع ترموکوپل های کوره با استفاده از تجهیزات دقیق
بهره گیری از بهترین و دقیق ترین تجهیزات و ابزار مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون
ارائه خدمات کالیبراسیون انواع ترموترهای محیطی و آزمایشگاهی
کالیبراسیون انواع محیط های دمایی نظیر انواع اون، انکوباتور، حمام، یخچال و ...

ایجاد حمام صفر درجه سانتیگراد، استفاده و نگهداری از آن

به منظور کالیبره و انجام کنترل میانی انواع حسگرهای دمایی، می‌توان از حمام صفر درجه سانتیگراد استفاده کرد. این حمام برای کنترل نقطه دمایی صفر انواع حسگرهای دما مانند PTها، ترموکوپل‌ها، دماسنج‌های مایع در شیشه و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر در اجرای این روش دقت و مراقبت کافی به عمل آید، دمای صفر درجه سانتیگراد با  ناپایداری0.002 °C  حاصل می‌شود.

ايجاد حمام صفر درجه سانتیگراد:

1- بایستی از يک ظرف دهانه باز که عايق بندي شده است (مثلا فلاسک دوجداره خلاء)، براي ايجاد حمام صفر درجه سانتیگراد استفاده گردد. براي کاربردهاي معمول، قطر دهانه حداقل 70 ميلي‌متر و عمق حداقل 300 ميلي‌متر کافي می‌باشد (شکل 1).

2- تمامي تجهيزات و لوازمي که به منظور ایجاد حمام صفر درجه سانتیگراد استفاده می‌شود، باید با آب مقطر شسته شود. این تجهیزات شامل ظروف حاوی یخ، حسگر دمایی تحت کالیبره، فلاسک و ... می‌باشد. همچنین، به منظور جابجايي و انتقال تجهیزات از دستکش تميز استفاده گردد.

3- مقداری آب مقطر با دمای حدود صفر درجه سانتیگراد به فلاسک اضافه گردد و سپس به شدت تکان داده شود تا مملو از هوا شود. بخش ديگري از آب مقطر نيز در فريزر قرار داده شود تا يخ بزند.

4- يخ ايجاد شده باید کاملاً خرد شده تا شبيه برف شود (قطر قطعات يخ  نبايستي از 2 تا 3 ميلي‌متر بيشتر باشد).

5- بطور متناوب يخ خرد شده و آب سرد به فلاسک اضافه گردد. آب به میزانی اضافه شود که يخ در آن غوطه‌ور نشود. به طوری‌که هر قطعه يخ با آب محصور ‌شود و تمامي فضاهاي خالي از آب پر شود و تمامي قطعات يخ تا جاي ممکن به هم نزديک باشند. عمليات اضافه کردن آب و يخ آن قدر ادامه یابد تا ظرف به اندازه مطلوب پر شود (کل طول ساقه حسگر دمایی در مخلوط آب و یخ قرار بگیرد). در صورت نياز آب اضافي خارج يا به ظرف آب اضافه گردد (شکل 2).

6- روي فلاسک با استفاده از سرپوش تيره و عايق حرارتی پوشانده شود. قبل از استفاده، حداقل 30 دقيقه زمان داده شود تا مخلوط به تعادل برسد.

 

 نمونه‌ای از حمام صفر درجه سانتیگراد

  شکل 1: نمونه‌ای از حمام صفر درجه سانتیگراد

 

 

 

مخلوط آب و یخ خرد شده در حمام صفر درجه

شکل 2: مخلوط آب و یخ خرد شده در حمام صفر درجه

 

استفاده از حمام صفر درجه سانتیگراد:

1- يک حفره در سرپوش فلاسک ايجاد گردد. قطر و عمق اين حفره باید به اندازه‌ای باشد که بتوان حسگر دمایی تحت کالیبره را در فلاسک مورد نظر قرار داد. عمق فروبری براي حسگرهاي پلاتيني به اندازه 10 برابر قطر آن، حسگرهاي ترموالکتريکي به اندازه 200 ميلي‌متر، دماسنج‌هاي شيشه‌ای با فروبري کلي (Total Immersion Thermometers)  تمام ساقه دماسنج و دماسنج‌هاي شيشه‌ای با فروبري جزئي (Partial Immersion Thermometers) تا خط مشخص شده می‌باشد.

2- حسگر دمایی تحت کالیبره، قبل از فرو بردن در فلاسک باید با آبي که دماي آن کمتر از 3 درجه سانتیگراد باشد سرد گردد. با این کار زمان رسیدن حسگر دمایی به نقطه صفر درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و با فرو بردن حسگر در فلاسک، پایداری دمای فلاسک تغییر نمی‌کند.

3- حسگر دمایی در فلاسک صفر درجه قرار داده شود به طوری‌که انتهای آن با فاصله چند سانتي‌متري از کف حمام قرار گیرد و از تماس با کف حمام اجتناب شود.

4- دهانه فلاسک و دور حسگر با پوشش مناسب عایق‌بندی شود تا انتقال حرارت از سطح ظرف کم شود.

5- به فلاسک و حسگر تحت آزمون، زمان کافی به منظور ایجاد تعادل دمایی داده شود و مقادير خوانده شده یاد داشت گردد.

حفظ و نگهداري حمام صفر درجه سانتیگراد:

1-  با گذشت زمان، يخ‌ها آب شده و آب اضافي در کف جمع مي‌شود. دماي اين آب اندکی از صفر درجه سانتیگراد بيشتر است، لذا بايستي آب اضافه از کف از طريق سيفون کردن يا سرريز کردن تخليه شود. حداقل به اندازه 30 ميلي‌متر زير حسگر دمایی بايستي مخلوط يخي برف آب  وجود داشته باشد.

2- به منظور پایداری بیشتر فلاسک در نقطه صفر، بايستي آن را در حمام ديگري در نزديکي  صفر درجه سانتیگراد قرار داد.

بالا