کالیبراسیون انواع رینگ و لودرینگ های آزمایشگاهی با ظرفیت های مختلف
بهره گیری از بهترین و دقیق ترین تجهیزات و ابزار مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون
دقت و صحت ارئه خدمات در کنار تجربه و سابقه ای طولانی در کنار برندهای معتبر
بهره گیری از کارشناسان متخصص و با تجربه در ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون

آزمایشگاه لودرینگ آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی

آزمایشگاه لودرینگ آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی یکی از آزمایشگاه های چندگانه آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است که در زمینه ارائه خدمات متنوع در حوزه کمیت لودرینگ به ارائه خدمات کالیبراسیون می پردازد. این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. خدمات متنوع کالیبراسیون انواع رینگ های بارگذاری، تعیین ظرفیت آنها و همچنین تعمیر و بازسازی آنها در آزمایشگاه لودرینگ ارائه می شود.  در زمینه خدمات فنی و مهندسی در شرکت سهامی آزمایشگاه فنی  و مکانیک خاک رینگ های بارگذاری در دستگاه هایی نظیر جک های مارشال، دستگاه های مرتبط با آزمون های مکانیک خاک زیاد مورد استفاده قرار می گیرند.  از سوی دیگر رینگ های بارگذاری با توجه به نقش آنها در انجام آزمون ها و قرائت مستقیم نیرو از آنها از اهمیت دوچندانی در خدمات فنی و مهندسی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برخوردارند. خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه لودرینگ در محل این آزمایشگاه ارائه می شود و باید رینگ های مورد استفاده پس از بازشدن از دستگاه های مورد نظر جهت تعیین ضریب به محل این آزمایشگاه ارسال شود. خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه لودرینگ به شرح زیر می باشد:

1) کالیبراسیون و تعیین ضریب انواع لودرینگ

2) تعمیر و سرویس انواع لودرینگ

3) تعیین ظرفیت انواع لودرینگ

 

 

 

 

 

 

 

بالا