کالیبراسیون در سایت مشتری

کالیبراسیون در سایت مشتری

 • کالیبراسیون انواع جک های کششی
 • کالیبراسیون انواع جک های فشاری
 • کالیبراسیون انواع ترازو ها و باسکول ها
 • کالیبراسیون انواع محیط های دمایی
 • کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
 • کالیبراسیون جابجایی سنجی و سرعت

برخی از تجهیزات آزمایشگاهی به گونه ای هستند که قابلیت حمل و جابجایی به آزمایشگاه کالیبراسیون به منظور کالیبره شدن را ندارند بنابراین ضروری است تا این دسته از تجهیزات در سایت مشتری مورد کالیبراسیون و واسنجی قرار گیرند. بدین منظور تیم مجرب و حرفه ای کالیبراسیون در اولین فرصت پس از هماهنگی با اعزام به سایت مشتری نسبت به کالیبراسیون اقدام خواهند نمود. در این خصوص یکی از مسائلی که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قبل از هرگونه اقدامی به منظور کالیبراسیون ضروری است تا از عملکرد درست این دسته از تجهیزات اطمینان حاصل شود. قبل از اعزام تیم کالیبراسیون به سایت مشتری سوالاتی که می توان در این خصوص به دنبال پاسخ آنها بود می تواند شامل موارد زیر باشد: آیا دستگاه کارکرد معمول خود را دارد؟ آیا دفترچه راهنمای دستگاه در دسترس است؟ آیا به منظور انجام تنظیمات و احیانا ثبت کالیبراسیون های داخلی به دسترسی رمز ورود نیاز می باشد؟ آیا دستگاه قبل از کالیبراسیون نیازمند انجام سرویس های دوره است؟

کالیبراسیون در آزمایشگاه

کالیبراسیون در آزمایشگاه

 • کالیبراسیون انواع وزنه ها و جعبه وزنه
 • کالیبراسیون انواع ظروف حجمی
 • کالیبراسیون انواع دماسنج ها
 • کالیبراسیون انواع گیج های فشار
 • کالیبراسیون انواع الک ها، کولیس ها و...
 • کالیبراسیون انواع لودسل ها

دسته ای از تجهیزات آزمایشگاهی باید در شرایط کاملا استاندارد و مطابق با شرایط و ضوابط تعریف شده در استاندارهای کاری کالیبراسیون مورد واسنجی قرار گیرد و ضرورت می باید تا در شرایط استاندارد کالیبره شوند.بدین منظور آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با در اختیار داشتن آزمایشگاه های مجهز به سیستم کاملا مکانیزه کنترل شرایط محیطی پذیرای این دسته از تجهیزات می باشد. معمولا تجهیزاتی که در این دسته قرار می گیرند در زمره تجهیزاتی هستند که قابلیت حمل و جابجایی دارند. یکی از نکاتی که باید در این خصوص بدان توجه شود اطمینان از کارکرد درست تجهیزات است. در خصوص برخی دیگر از لوازم ضروری است تا تمیزکاری لازم قبل از ارسال صورت پذیرد. از سوی دیگر به منظور حفظ و نگهداری مناسب از تجهیزات ارسالی ضرورت می یابد تا به خصوص در مورد شیشه آلات آزمایشگاهی، دماسنج ها و... بسته بندی مناسبی صورت پذیرد تا از بروز آسیب های احتمالی اجتناب گردد.

مشاوره و آموزش کالیبراسیون

مشاوره و آموزش کالیبراسیون

 • خدمات مشاوره به منظور راه اندازی آزمایشگاه
 • خدمات مشاوره به منظور اخذ مجوز ها
 • خدمات آموزشی کالیبراسیون
 • همکاری در آزمون های مقایسه ای
 • همکاری در خدمات کنترل میانی تجهیزات
 • همکاری در زمینه آزمون های مهارت

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آمادگی دارد تا در زمینه طراحی، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون خدمات مشاوره ای خود را ارائه نماید. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری اولیه در زمینه استقرار آزمایشگاه های کالیبراسیون ضرورت دارد تا قبل از هر اقدامی با توجه به اهداف مورد نظر انتخاب های درستی در خصوص طراحی آزمایشگاه و خرید تجهیزات مورد لزوم صورت پذیرد. از سوی دیگر تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه کالیبراسیون به منظور ارائه خدمات با کیفیت اجتناب ناپذیر است. در این راستا آزمایشگاه کالیبراسیون با توجه به تجربیات ارزشمند خود آماده ارائه خدمات آموزشی به متقاضیان محترم به منظور برگزاری دوره های تئوری و عملی کالیبراسیون می باشد. بعلاوه تضمین کیفیت نتایج کالیبراسیون جز با همکاری جامعه آزمایشگاه های کالیبراسیون به سختی و با گاها با هزینه های زیاد تحقق می یابد. در این زمینه آزمایشگاه کالیبراسیون آماده همکاری در خصوص کنترل میانی تجهیزات و آزمون های بین آزمایشگاهی می باشد.

بالا